Zeka Testleri

WISC-R

WISC-R zeka testi, David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir. İlk önce yetişkinler için ortaya çıkan bu test, yapılan düzenlemeler ile çocuklar için de yeniden tasarlanmıştır. WISC-R Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur. Bireysel olarak uygulanan bu test 1-1,5 saat sürmektedir.

WISC-R, sözel zeka bölümleri ve performans zeka bölümleri olarak, kendi içerisinde iki ana bölüme ayrılır. WISC-R Testi’nde sözel bölüm, çocuğunuzun kelime ve ifade bazlı becerilerini ölçer. Bu bölümde genel bilgi, yargılama, aritmetik gibi alt testler vardır. WISC-R Testi’nin performans bölümü ise çocuğunuzun zihinsel resimlendirme, şekillendirme ve hizalama becerilerini ölçer.

Test bireysel olarak, çocuğun kesinlikle performans kaygısının ya da fiziksel her hangi bir rahatsızlığının olmadığı uygun bir zaman diliminde uygulanmalıdır. Uygulayıcının psikolog, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları olmalarının yanı sıra aynı zamanda bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

Testten alınan puanlar çocuğun zeka seviyesi hakkında bilgi verir. Ancak bu bilginin kesinlikle çocuk ile paylaşılmaması gerekir. Unutulmamalıdır ki, çocuğun zekası esnektir. Ebeveynlerin düşük ya da yüksek zeka skorunu çocuğa yansıtması durumunda, hem çocuğun kişilik gelişimine yönelik hem de anne baba ile arasındaki ilişkiye dair istenmeyen sonuçlar doğabilir.

 

Stanford Binet Zeka Testi

Stanford Binet Zeka Testi bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir. Zeka testidir. 2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanmaktadır. Bireysel test olduğu için bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir.

Test uzmanının insiyatifinde testin uygulanmaya başlanacağı yaş belirlenir. Bu yaş genellikle takvim yaşı ya da takvim yaşın bir alt yaşıdır. Eğer çocuk kendisine verilen soru yönergelerinde başarısız olursa altta bulunan yaş dilimlerine inilir. Bütün soruların doğru cevaplandığı yaş çocuğun temel yaşı olarak kabul edilir. Temel yaş tespit edildikten sonra testör daha ileriki yaş sorularını çocuğa uygular. Çocuğun hiçbir test basamağını bilemediği noktada test sonlandırılır. Test puanlanır sonrasında temel yaşın üzerine eklenen verilmiş doğru cevaplarla çocuğun zeka yaşı bulunur. Sonrasında takvim yaşı ve zeka yaşından hareketle Zeka Bölümü hesaplanır.

 

Cattel Uluslararası Zeka Ölçeği

Cattel Zeka Testi, kültürden bağımsız olarak yapılanırılmış, 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üzeri bireylere uygulanabilen bir zeka-performans testidir. 46 maddeden oluşan testin, seriyi tamamlama, tasnif, ve iki adet yerleştirme kısmı olan 4 alt testi vardır. Test bireysel ya da grup olarak uygulanabilir. Her bölümün kendine özgü bir yönergesi ve süresi vardır. Ortalama test 25 dk sürer. Testin alt ölçekleri, bireylerin yaş gruplarına göre zekalarının soyut alandaki işlevini hesaplamaktadır.