Projektif Testler

C.A.T Children Apperception Test

Çocuklar için algılama testi, 3-10 Yaş arasındaki çocuklara, uygulanan bireysel bir performans testidir. Çocuklardaki, dürtüsellik, beslenme problemleri, oral dönem fiksasyonu, anlamak, kardeş kıskançlığı, anne baba tutumları ve bu tutumların nasıl algılandığı konusunda bilgi edinmek amacıyla uygulanan projektif bir değerlendirmedir.

Uygulamada, çocuğa sunulan değişik hayvan figürleri bulunduran 10 farklı kart gösterilir. Ve çocuğun sunulan görselleri yorumlaması beklenir. Sonuç olarak,  çocuğun agresyonu, yetişkinler dünyasındaki yeri, muhtemel bir mastürbasyonla ilişkin olarak da gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, tuvalet eğitimi ve ailenin buna tepkisi hakkındaki fantezilerini görmek amaçlanmıştır.

 

Good Enough, İnsan Resmi Çiz Testi

Good Enough Haris / Bir insan Çiz Testi; 4-14 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan ve çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile çocuğun zekası hakkında bağlantı kurmayı amaçlayan bir testtir. Bu testte çocukla çalışabilmek için uygun ortamın oluşturulması ve alanında uzman kişi tarafından uygulanıyor olması ön koşul olarak görülmektedir.

Bireysel olaran uygulanan test çizime dayalı bir performans testidir. Çocuktan bir insan resmi yapması istenir. Çocuk resmi kendi kendisi için çizer. Sonra resimde görülen yanılgılara ve resmin yapılış biçimine göre Goodenough Zekâ Testi’nde belirlenen kriterler doğrultusunda resmin her bir kısmı için puan verilir. Sonra bu puanlar toplanarak toplam puanın karşılığı olan zekâ yaşı bulunur.

Peabody Resim-Kelime Testi

Test, 2,5-18 yaş çocuk ve bireylerin dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testtir. Testte, resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlayan sorular bulunmaktadır. Her biri 4 resimden oluşan 100 kart ve kayıt formu vardır. Çocuğun her kartta bulunan dört resim arasından, kendisine söylenen kelimeye uygun olan resmi bulup göstermesi istenmektedir.

 

Louisa Duss, Psikanalitik Hikayeler Testi

Louisa Duss, 4yaşından büyük çocuklar için uygulanan, çocuklardaki kompleks ve sorunların ortaya çıkması için düzenlenmiş projektif bir performans testidir. Çocuktan, 10 farklı yarım bırakılmış hikayenin tamamlanması istenen test bireysel olarak uygulanır. Uygulayıcı yarım bırakılmış hikâyeleri test tekniğine uygun bir şekilde çocuğa okur. Çocuğun yarım bırakılmış hikâyeleri tamamlayışına göre değerlendirme yapılır.

 

Breir Cümle Tamamlama Testi

İki yaş grubuna göre farklı formlardan oluşan testin, A formun 8-16 yaş ve B formu 16 yaş ve üzeri bireylere uygulanır. Uygulanması uzmanlık gerektiren testin içeriğinde, eksik cümlelerin tamamlanması beklenir. Yansıtma tekniğinden faydalanarak, bireylerin iç dünyalarına ilişkin sorunların ortaya çıkmasına yardımcı olması beklenir. Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yanı sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır.