Objektif Testler

Ruhsal Belirtileri Tarama Ölçeği (SCL-90)

SCL 90, 17 Yaş grubu ve üzeri bireylere uygulanabilen, var olabilecek psikolojik semptomları ve bu semptomların düzeyini belirlemek için kullanılan bir kendini değerlendirme ölçeğidir. 9 alt test ve 1 tane de ek skala olarak adlandırılan toplam 10 adet alt testten oluşmaktadır.

Bireysel yada grup olarak uygulanabilir. Bireye 90 maddeden oluşan ve 5 dereceli likert tipi cevaplanan soru formu verilir ve formda yer alan yönergeye uyması istenir. Test yalnız alanda uzman psikolog, psikiyatrist, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunları tarafından uygulanabilir.

 

Agte Gelişim Tarama Envanteri

AGTE Gelişim Testi, Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla, zihinsel gelişimlerinin yaşına göre ne düzeyde olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan bir gelişim envanteridir. Test, toplam 154 madde ve dil-bilişsel, sosyal beceri-öz bakım, ince motor, kaba Motor kısımları olan 4 alt testten oluşur.
Bu alt testler, çocuğun yaşına uygun sorularla başlayan bir tarama ve tanıma testidir. Temel olarak, çocuğu yetiştiren kişiye uygulanır. Çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında doğru bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir testtir.

Değerlendirme, çocuğun anne ve baba ile bir arada bulunduğu ortamda gerçekleştirilir. Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır.

Envanter, gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınabilmesine de olanak sağlar.

 

Frostig Görsel Algılama Testi

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Dr. Marianne Frostig tarafından geliştirilmiş olan, 4-8 yaş arasında olan çocuklara, muhtemel görsel algı problemlerinin derecesini saptamak, ve sonuca göre uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılır. Özellikle özel öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel algılamalarını saptamaya yöneliktir.

Test görsel algıyı Görsel algıyı, el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği(değişmezliği), mekan-konum algısı, mekan ilişkilerinin algısı olarak beş farklı boyutta inceler.

Frostig Görsel Algılama testi, 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel ve grup şeklinde, uygulanan bir performans testidir. Uygulama süresi ortalama 50-60 dk kadar sürer.

 

Bender Gestalt Görsel Motor Testi

Test, 5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocuklardaki geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya yönelik gelişimsel bir testtir. Beyindeki bozuklukları teşhis etmek amacıyla kullanılır.  Ayrıca kişilik sapmalarını bulmaya yardımcı olan bir testtir. Bender Gestalt Görsel Motor Testi görsel motor gelişim ve bununla ilişkili olarak bellek, zaman ve yer kavramı, organizasyon yeteneğini ölçmek  amacıyla kullanılmaktadır. Bu özelliklerin zekanın da birer fonksiyonudur ve test, zeka  testi olarak da kullanılabilmektedir.

Bireysel bir performans testidir ve bir oturumda yalnız bir kişiye yalnızca alanda çalışan bir ruh sağlığı uzmanı tarafından uygulanabilir.

 

Benton Görsel Bellek Testi

A.L.Benton tarafından geliştirilmiş olan Benton Görsel Bellek Testi Yani Anastasiadis tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 8 yaş ve üstü bireylere uygulanan, kişinin idrak, dikkat ve tespitiyle gördüklerini hangi belleğe kaydetmiş olduğunu, ne kadar süre hatırlayabildiğini saptamak üzere kullanılmaktadır.

İdrak, dikkat ve tespit hafızasını ölçmeye yarayan formunun yanı sıra kognitif fonksiyonların durumunu tespit etmeye de yarar.

 

Burdon Dikkat Testi

Burdon Dikkat Testi 10-20 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlere uygulanan, dikkat gücünü ölçen bir dikkat testidir. Eğitim- öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 5-6 yaş grubundaki çocukların ilkokula hazır olma durumunu değerlendiren ve 6 alt bölümden oluşan bir testtir. Çocukların alt testlere göre başarıları değişiklik göstermekte ve bu durum ilkokula başlayana kadar geliştirilmesi gereken alanlar hakkında bilgi vermektedir.

Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. Beş-altı yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 24 dakikadır. Test okuma olgunluğu, sayı olgunluğu ve genel olgunluk alanlarında bizlere çocukla ilgili bilgiler vermektedir. Okuma olgunluğu öğrencinin kelime bilgisi, dikkat ve konsantrasyonunu;  sayı olgunluğu, rakam bilgisi, ritmik sayma, gruplandırma ve muhakeme gücünü; genel olgunluk ise öğrencinin her iki alandaki genel başarısı arasındaki uyumu değerlendirmektedir.

 

Gessel Gelişim Figürleri Testi

Gesell Gelişim Figürleri Testi, 3-10 yaş arasında yer alan çocuklara uygulanan, bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Ayrıca çocuğunuzun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi, bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar.

Gesell testi kolaydan zora doğru sıralanmış 7 ana şekilden oluşur. Mevcut kartlarda ki çizimleri tamamlayan çocuklara uygulanmak üzere 3 ek kartı daha bulunmaktadır. Analiz çocuğun kendisine gösterilen şekilleri sırasıyla çizmesi ve sonrasında çizimlerin siteye yüklenmesi ile oluşturulur.