EMDR

(Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)

Her birey hayatı süresinde küçük ve/veya büyük travmalara maruz kalır. Bu sarsıntıların atlatılma süreci ise, kişinin bu gün sahip olduğu ruhsal durum üzerinde büyük ölçüde belirleyicidir. Travmatik yaşantının ne zaman gerçekleştiği, ne kadar sürdüğü, kişi için ne anlam ifade ettiği, olayın arkasından geçen sürede kişinin eski yaşantısına adaptasyonu, ve çevrenin desteği gibi etmenler, bireyin travma sonucunda ileride yaşayacağı hasarın boyutunu etkiler.

Her bireyin travmatik yaşantılarla başa çıkma kapasitesi mevcuttur. Sağlıklı bir beyin travmatik olayı işler ve üzerinden zaman geçtikten sonra kişi olayı hatırlasa bile bu olayla ilgili rahatsızlık duyar ya da duymaz. Ancak beynin travmatik olayı işlemediği bazı durumlarda, olaya ilişkin duygu, resim, görüntü ve düşünceler takılı kalır. Bunun sonucunda da, kişi yaşadığı eski olayın etkisinde kalır. Böyle durumlarda, danışanların ifadesi genellikle, ‘biliyorum, hala bunu hissediyor olmam hiç mantıklı değil, ancak kendime engel olamıyorum’ şeklindedir. Kişi eskide yaşadığı duygunun etkisinden kurtulamaz, ve geçmişi yaşar. Psikolojik problemlerin temelinde yatan sorunda tam olarak burada çözümlenir.

EMDR terapi yöntemi, psikolojik travmanın yarattığı duygusal kilitlenmişliği açar ve kişinin doğal iyileştirici kaynaklarının harekete geçmesine izin verir. Böylece beyinde hapsolmuş/kilitli kalmış travmatik yaşantının işlenmesini sağlar. EMDR ile çalışılan kişilerde çalışma bittiğinde, önceden yaşadığı travmatik olayı hatırlasa da bu olayın artık geçmişte kaldığına gerçekten inandığını ve onu etkilemediğini söylediği duyulur. EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir. Terapi seansları kişinin travmatik yaşantısının tipi, danışanın güncel yaşam koşulları, ve önceki travmaların sayısı ile bağlantılıdır. Bu nedenler seans sayısı kişiye göre değişkenlik gösterir.

EMDR Terapinin Çözüm Odağındaki Bazı Alt Başlıklar,
Kişilik Bozuklukları
• Panik Bozukluğu
• Kaygı Bozuklukları
• Depresyon
• Komplike Yas
• Disosiyasyon
• Rahatsız Edici Anılar
• Fobiler
• Ağrı Rahatsızlıkları
• Yeme Bozuklukları
• Performans Kaygısı
• Stres Kontrolü
• Bağımlılıklar
• Cinsel ve/veya Fiziksel Taciz
• Beden Algısı Bozuklukları
• Cinsel İşlev Bozuklukları
• Davranım Bozuklukları ve Özgüven Sorunları
• Migren ve Fantom Ağrı
• Kompleks Travma