Çift ve Aile Terapisi

Çift terapisi, temelinde çatışma durumunda olan romantik birlikteliğin etkileşimini değerlendirerek, yaşanan sorunun kaynağına ilişkin yanlış inanış ve düşünceleri çözüme kavuşturmayı barındıran bir terapi yöntemidir. Bu terapi yönteminde süreç, çiftlerin terapist tarafından yönlendirilerek kendi içinde sağlıklı etkileşimlerini artırarak ilerler. Çift seanslara genellikle birlikte katılırken, bazen bireylerin ayrı seans görüşmesi yapması sağlanabilir. Seanslar çiftin birlikte katıldığı durumlarda ortalama bir buçuk saat sürebilir. Böylece her iki bireye de uzun süreli konuşma fırsatı tanınmış olur. Seansların sayısı ise kullanılan terapi yöntemi ve çiftin taleplerine göre değişim gösterebilir. Ortalama seans sayısı 10-12 arasında değişmektedir. Seanslar süresince, terapistin görevi, ilişkide soruna neden olan davranış problemlerini, çifte adil ve açık bir şekilde sunmaktır. Terapist çiftler için yönlendirici değil, birlikte oluşturulan hedeflere ulaşmak için üretilecek çözümler konusunda yol göstericidir. Çiftlerin birliktelikleri süresince geçirdiği her döneme ait spesifik sorunları mevcuttur. Evlilik öncesinde, evliliğin ilk yıllarına ait geçirilen dönemde, küçük çocuklara sahip olma evresinde ve çocukların ergenlik döneminde yaşanan fikir uyuşmazlıklarına ait iç çatışmanın en yoğun olduğu dönemde, bireyler yeni başa çıkma mekanizmaları geliştirmek durumundadır. Her bir dönemin sağlıklı geçirilebilmesi için bireylerin üzerine düşen yeni görevleri ve sorumlulukları mevcuttur. Ancak, değişim her birey için kolay olmayabilir. Bu süreçte çiftlerin ilişkiye sağlıklı uyumunu sağlamak, ilişkinin kalitesini artırmak, çatışmaların üstesinden gelmek, çiftin iletişimini kolaylaştırmak, ya da ortaya çıkabilecek boşanma durumunda çocukların olaydan alacağı etkiyi minimize etmek için bir uzmandan destek almaları çift ve aileler için faydalı olacaktır. Unutmamak gerekir ki, Evlilik, kişinin yaşam kalitesi ile oldukça yakından ilgilidir. İyi giden bir evlilik ilişkisi kişinin hayatında tedavi edici olacağı gibi olumsuz bir evlilik yaşantısı kişide birçok psikolojik problemleri beraberinde getirmektedir. Aile ve çift terapilerinde yapılan seanslarda, evliliklerde çıkmaz noktalar kişilere fark ettirilir ve bu karışık labirentin çıkışı adım adım kişilere sunulursa kangren olan evlilik bir anda mutluluk ve huzur kaynağı haline gelebilir. Çift ve Aile Terapisinde çözüm odağı olan bazı alt başlıklar,

  • Çiftler arası iletişim
  • Aldatma ve sonucunda yaşanan travma
  • Çocuklar ile iletişim
  • Evlat edinme
  • Yeni evlenme dönemi
  • Boşanma süreci
  • Çocuk sahibi olma süreci
  • Aile bireylerinden birinin kaybı ve kriz yönetimi