Bireysel Terapi

Bireysel terapi, kişinin kaçındığı ya da ertelediği, yaşamında soruna neden olan düşünce ve davranışların değişimini sağlayarak, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen, terapist ve danışan arasındaki terapotik süreçtir. Bireysel terapide süreç, danışanın ihtiyaçlarına göre belirlenir. Bu süre, bireyin problemine göre değişkenlik gösterir. Terapi sürecinde hedef, kişinin yaşadığı problemin kaynağına inerek, buna neden olan düşüncelerin kaynağının keşfedilerek, bireyin başa çıkma mekanizmalarının güçlendirilmesidir. Terapi süreci sonunda bireyin kendi kendinin terapisti olması beklenir. Bireysel terapinin çözüm odağındaki bazı alt başlıklar,

 • Depresyon
 • Anksiyete
 • Travma
 • Takıntılı düşünce
 • Fobiler
 • Öfke kontrolsüzlüğü
 • Yas süreci
 • Özgüven problemleri
 • Bağımlılık
 • Anti sosyal kişilik bozuklukları
 • Borderline kişilik bozuklukları
 • Çoklu kişilik bozuklukları
 • Obsesyon
 • Paranoid kişilik bozuklukları
 • Pasif agresif kişilik bozuklukları
 • Sosyal fobi
 • Stres
 • Uyku bozukluğu
 • Yemek bozuklukları